نمایش مختصر - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
فقه ( ۲۵۲۵ )
شعر ( ۲۲۰۶ )
فلسفه ( ۱۸۲۸ )
حدیث ( ۱۳۹۸ )
عرفان ( ۱۳۴۸ )
پزشکی ( ۱۱۲۸ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بی نا] ( ۶۳۳ )
مولف ( ۲۳۶ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:چاپ سنگی فارسی‬) {یا} ‫(نوع مدرک:نسخه خ...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۸۹۳۴ رکورد از ۷۴۱۹۶۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
نسخه خطی فارسی
عنوان :دیوان جامی
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۱
پدیدآور :ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
2.
نسخه خطی فارسی
عنوان :دیوان عرفی شیرازی
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۲
پدیدآور :ع‍رف‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
3.
نسخه خطی فارسی
عنوان :هدیه المخلصین
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۳
تاریخ نشر :سلخ شعبان ۱۱۵۸.
ناشر :حسین بن یوسف.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
4.
نسخه خطی فارسی
عنوان :تأسیس التقدیس
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۴
پدیدآور :ف‍خ‍ر رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
5.
نسخه خطی فارسی
عنوان :جواب سؤال
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۵
تاریخ نشر :۱۲ رمضان ۱۱۵۸.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
6.
نسخه خطی فارسی
عنوان :الذکر الجهری
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۶
تاریخ نشر :۱۵ رجب ۱۱۶۰.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
7.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :اوصاف‌الاشراف [چاپ عکسی]
شماره راهنما :BP۲۸۳‭‭/ن۶ ‮الف‬۸ ۱۳۰۶‬
پدیدآور :نصیرالدین‌طوسی، محمدبن‌محمد، ۵۹۷ -۶۷۲ق
تاریخ نشر :‭۱۳۰۶‬.
ناشر :کتابخانه طهران
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
8.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :تفسیر التبیان
شماره راهنما :BP۹۴‭/ط۹ ت۲ ۱۳۲۴‬
پدیدآور :طوسی، محمدبن‌حسن، ۳۸۵ -۴۶۰ق
تاریخ نشر :٬ ۱۳۶۵ق. = ۱۳۲۴.
ناشر :حاج میرزا علی اقا شیرازی٬ حاج سید عبدالرسول الروغنی المعروف برحیم زاده
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
9.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :رسائل التقویه فی المسائل الفقهیه
شماره راهنما :‭BP۱۸۳/۳‬‭/م۴ر۵ ۱۲۸۳‬
پدیدآور :مدرس‌اصفهانی، محمد تقی‌بن‌ حسن، ۱۲۷۳ -۱۳۳۳ق
تاریخ نشر :۱۳۲۳ق. = ۱۲۸۳.
ناشر :محمد حسین مدرس زاده اصفهانی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
10.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :علم طبقات الارض؛ ترجمه از زبان ترکی عثمانی
شماره راهنما :QE۲۶/۲‭/م۵ع۸ ۱۲۵۶‬
پدیدآور :ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ی‍ک‌
تاریخ نشر :٬ ۱۲۹۹ق. = ۱۲۵۶.
ناشر :بی نا]
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
11.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :شرح مختصر المعانی
شماره راهنما :‭PJA۲۰۲۸‬‭/خ۶ ت۸۰۲۲‬
پدیدآور :تفتازانی، مسعودبن‌عمر، ۷۲۲ -۷۹۲؟ق
تاریخ نشر :‭۱۳۵۵‬.
ناشر :کتابفروشی صابری
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
12.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :تذکره الاولیاء
شماره راهنما :‭BP۲۷۸‬‭/ع۶ ت۴ ۱۲۴۵‬
پدیدآور :عطار، محمدبن ابراهیم،۵۳۷ ؟ -۶۲۷؟ق
تاریخ نشر :‭۱۲۴۵ = .ق۱۲۸۳‬.
ناشر :مطبع محمدی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
13.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :آداب التجاره
شماره راهنما :‏‫BP۱۹۰‪‏‫‭/ب۹ آ۴ ۱۲۷۷
پدیدآور :بهبهانی، محمدباقربن‌محمداکمل، ۱۱۱۸ -۱۲۰۵ق
تاریخ نشر :۱۳۱۶ق= ۱۲۷۷ (دارالطباعه استاد خداداد)
ناشر :آقا سید مهدی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
14.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :منشات ... معتمدالدوله فرهاد میرزا
شماره راهنما :PIR۷۲۷۶/م۸ ۱۲۰۰ی
پدیدآور :فرهادمیرزاقاجار، ۱۲۳۳ -۱۳۰۵ق
تاریخ نشر :‭[۱۲؟؟]‬.
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
15.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :مجمع الفضایل
شماره راهنما :‭BP۳۶‬‭/ن۶ م۳‬
پدیدآور :نظام‌العلماء، محمدرفیع‌بن علی‌اصغر، ۱۲۵۰ -۱۳۲۶ق
تاریخ نشر :‭۱۲۸۶ = .ق۱۳۲۵‬.
ناشر :مطبعه حاجی احمدآقا موید العلماء
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
16.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :جواهر العقول
شماره راهنما :‭PIR۶۵۳۷‬‭/ج۹‬
پدیدآور :مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، ۱۰۳۷ -۱۱۱۱ق
تاریخ نشر :‭۱۳۳۵ = .ق۱۲۷۲‬.
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
17.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
شماره راهنما :‭BP۱۸۲/۳‬‭/ش۹ ل۸۰۲۵ ۱۲۳۹‬
پدیدآور :شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، ۹۱۱ -۹۶۶ق
تاریخ نشر :‭۱۲۳۹ = .ق۱۲۷۶‬.
ناشر :کارخانه الله قلی خان
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
18.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :قوانین [الاصول]
شماره راهنما :‭BP۱۵۹‬‭/م۹ ق۹۰۳۷ ۱۲۷۰‬
پدیدآور :میرزای قمی، ابوالقاسم‌بن محمدحسن، ۱۱۵۱ -۱۲۳۱ق
تاریخ نشر :‭۱۲۷۰-۱۲۶۹ = .ق۱۳۰۹-۱۳۰۸ ‬.
ناشر :دارالطباعه استاد الاقا میرزا حبیب الله
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
19.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :[پریشان]. دیوان حکیم قاآنی
شماره راهنما :‭PIR۷۲۸۴‬‭/پ۴ ۱۲۴۸‬
پدیدآور :قاآنی، حبیب‌الله‌بن‌محمدعلی، ۱۲۲۳ -۱۲۷۰؟ق.
تاریخ نشر :‭۱۲۴۸ = .ق۱۲۸۶‬.
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
20.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :شرح‌الهدایه الاثیریه
شماره راهنما :BBR۸۰۹‭/م۹۴‮هـ‬۴۲ ۱۲۹۱‬
پدیدآور :میبدی، حسین‌بن‌معین‌الدین، -۹۱۱ ق.، شارح
تاریخ نشر :‭۱۲۹۱ =.ق۱۳۳۱‬ش.
ناشر :مطبعه المرتضوی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو