نمایش مختصر - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
فقه ( ۲۳۷۱ )
شعر ( ۲۰۳۳ )
فلسفه ( ۱۷۴۰ )
حدیث ( ۱۳۰۲ )
عرفان ( ۱۲۵۷ )
پزشکی ( ۱۰۶۷ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بی نا] ( ۳۷۶ )
مولف ( ۲۲۳ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:چاپ سنگی فارسی‬) {یا} ‫(نوع مدرک:نسخه خ...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۸۸۷۵ رکورد از ۷۳۷۴۶۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
نسخه خطی فارسی
عنوان :دیوان عرفی شیرازی
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۲
پدیدآور :ع‍رف‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
2.
نسخه خطی فارسی
عنوان :دیوان جامی
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۱
پدیدآور :ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
3.
نسخه خطی فارسی
عنوان :هدیه المخلصین
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۳
تاریخ نشر :سلخ شعبان ۱۱۵۸.
ناشر :حسین بن یوسف.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
4.
نسخه خطی فارسی
عنوان :تأسیس التقدیس
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۴
پدیدآور :ف‍خ‍ر رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
5.
نسخه خطی فارسی
عنوان :جواب سؤال
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۵
تاریخ نشر :۱۲ رمضان ۱۱۵۸.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
6.
نسخه خطی فارسی
عنوان :الذکر الجهری
شماره راهنما :۱۷۷۱۳/۶
تاریخ نشر :۱۵ رجب ۱۱۶۰.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
7.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :اوصاف‌الاشراف [چاپ عکسی]
شماره راهنما :BP۲۸۳‭‭/ن۶ ‮الف‬۸ ۱۳۰۶‬
پدیدآور :نصیرالدین‌طوسی، محمدبن‌محمد، ۵۹۷ -۶۷۲ق
تاریخ نشر :‭۱۳۰۶‬.
ناشر :کتابخانه طهران
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
8.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :تذکره الاولیاء
شماره راهنما :‭BP۲۷۸‬‭/ع۶ ت۴ ۱۲۴۵‬
پدیدآور :عطار، محمدبن ابراهیم،۵۳۷ ؟ -۶۲۷؟ق
تاریخ نشر :‭۱۲۴۵ = .ق۱۲۸۳‬.
ناشر :مطبع محمدی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
9.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :آداب التجاره
شماره راهنما :‏‫BP۱۹۰‪‏‫‭/ب۹ آ۴ ۱۲۷۷
پدیدآور :بهبهانی، محمدباقربن‌محمداکمل، ۱۱۱۸ -۱۲۰۵ق
تاریخ نشر :۱۳۱۶ق= ۱۲۷۷ (دارالطباعه استاد خداداد)
ناشر :آقا سید مهدی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
10.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :منشات ... معتمدالدوله فرهاد میرزا
شماره راهنما :PIR۷۲۷۶/م۸ ۱۲۰۰ی
پدیدآور :فرهادمیرزاقاجار، ۱۲۳۳ -۱۳۰۵ق
تاریخ نشر :‭[۱۲؟؟]‬.
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
11.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :قوانین [الاصول]
شماره راهنما :‭BP۱۵۹‬‭/م۹ ق۹۰۳۷ ۱۲۷۰‬
پدیدآور :میرزای قمی، ابوالقاسم‌بن محمدحسن، ۱۱۵۱ -۱۲۳۱ق
تاریخ نشر :‭۱۲۷۰-۱۲۶۹ = .ق۱۳۰۹-۱۳۰۸ ‬.
ناشر :دارالطباعه استاد الاقا میرزا حبیب الله
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
12.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :[پریشان]. دیوان حکیم قاآنی
شماره راهنما :‭PIR۷۲۸۴‬‭/پ۴ ۱۲۴۸‬
پدیدآور :قاآنی، حبیب‌الله‌بن‌محمدعلی، ۱۲۲۳ -۱۲۷۰؟ق.
تاریخ نشر :‭۱۲۴۸ = .ق۱۲۸۶‬.
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
13.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :منتهی‌الامال
شماره راهنما :BP۳۶/ق۸ م۸ ۱۳۳۱
پدیدآور :قمی، عباس، ۱۲۵۴ -۱۳۱۹
تاریخ نشر :‭۱۳۳۲-۱۳۳۱=.ق۱۳۷۲-۱۳۷۱ ‬.
ناشر :محمود کتابچی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
14.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :تحفه‌المجالس
شماره راهنما :BP۳۶/۵/ف‌لا۵
پدیدآور :استرآبادی، سلطان‌محمدبن‌حسن، -۹۵۲ ق
تاریخ نشر :‭[ق ۱۲ ]‬.
ناشر :کارخانه کربلایی محمدقلی
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
15.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :جلاءالعیون
شماره راهنما :BP۳۶/م۳ ۱۳۱۳
پدیدآور :مجلسی، محمدباقربن‌محمدتقی، ۱۰۳۷ -۱۱۱۱ق
تاریخ نشر :‭۱۳۱۴-۱۳۱۳=.ق۱۳۵۴-۱۳۵۳ ‬.
ناشر :مطبعه مرتضویه
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
16.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :نهج‌البلاغه
شماره راهنما :BP۳۸ ۱۲۲۹
پدیدآور :علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت -۴۰ ق
تاریخ نشر :‭۱۲۲۹=.ق۱۲۶۷‬.
ناشر :دارالسلطنه
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
17.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :نهج‌البلاغه
شماره راهنما :BP۳۸ ۱۲۶۳
پدیدآور :علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت -۴۰ ق
تاریخ نشر :‭۱۲۶۳=.ق۱۳۰۲‬.
ناشر :شیخ رضا
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
18.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :غررالحکم و دررالکلم
شماره راهنما :BP۳۹/۱ ۱۲۴۲
پدیدآور :علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت -۴۰ ق
تاریخ نشر :‭۱۲۴۲=.ق۱۲۸۰‬.
ناشر :عبدالغفور
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
19.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :قمقام‌زخار صمصام‌تبار
شماره راهنما :‭BP۴۱‬‭/ف۴‬
پدیدآور :فرهادمیرزاقاجار، ۱۲۳۳ -۱۳۰۵ق
تاریخ نشر :‭ق۱۳۰۵‬.
ناشر :بی نا]
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
20.
چاپ سنگی فارسی
عنوان :مجالس‌المواعظ و البکا فی ایام عاشورا
شماره راهنما :BP۴۱/۵/ش۹۳ م۳ ۱۲۷۱
پدیدآور :شوشتری، جعفربن‌حسین، ۱۲۳۰ -۱۳۰۳ق
تاریخ نشر :‭[ق۱۳۱۰]‬.
ناشر :شیخ علی صحاف]
نوع ماده :چاپ سنگی فارسی
چاپ سنگی فارسی
مرکز :موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو