خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 786633
شماره مدرک کتابخانه مجلس : ‏‫۱۷-۱۵۱۶
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
عنوان پیایند : ستاره سینما [مجله]/ صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایرور گالستیان
وضعيت نشر : تهران: [ماز گرافیک]، [۱۳۳۲] -
مشخصات ظاهري : ج.:مصور، عکس؛‏‫۲۳*۳۳ س.م.
يادداشتهاي کلي : [هفته‌نامه].
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : سایر پدیدآورندگان مجلات موجود:
: سردبیران: کاظم اسماعیلی، روبرت اکهارت، پرویز نوری.
: ناظران: کاظم اسماعیلی، علی مرتضوی.
: همکاران: سیامک پورزند، علی عباسی، ایرج طبیبی.
يادداشتهاي مربوط به بسته بندي و دسترس بودن اثر : اولین سال نشر: [سال اول، شماره اول، ۲۸ دی ۱۳۳۲].
: اولین موجودی: سال دوم، شماره سی و چهارم، ۳۱ خرداد ۱۳۳۴.
ویژه نامه ها : شماره مخصوص سینمای ایتالیا: سال ۱۳۳۹، سال هفتم، شماره ۲۶۸.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : سینما.
: بازیگران سینما.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : گالستیان، پایرور، ۱۳۰۲- : صاحب امتیاز و مدیر مسئول.
: اسماعیلی، کاظم، ۱۳۰۴- : سردبیر و ناظر.
: اکهارت، روبرت: سردبیر.
: نوری، پرویز: سردبیر.
: مرتضوی، علی: ناظر.
: پورزند، سیامک: همکار.
: عباسی، علی: همکار.
: طبیبی، ایرج: همکار.
مبدا اصلي : کتابخانه ملی ایران 20100316
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۳۴ (سال دوم، شماره: ۳۴-۴۱، ۴۴-۵۲ و سال سوم، شماره: ۵۵-۵۶)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۳۵ (سال سوم، شماره: [۵۷]-۶۳، ۶۵-۸۲، ۸۴-۸۷، ۸۹-۹۳، ۹۶-۹۷ و سال چهارم، شماره: ۱۰۱-۱۰۴)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۳۶ (سال چهارم، شماره: ۱۰۵-۱۰۸، ۱۱۰-۱۲۰، ۱۲۲-۱۳۴، ۱۳۶-۱۳۹، ۱۴۱-۱۴۵ و سال پنجم، شماره: ۱۵۰-۱۵۱، ۱۵۳)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۳۷ (سال پنجم، شماره: ۱۵۴-۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۴-۱۸۴، ۱۸۷، ۱۸۹-۱۹۷، ۱۹۹ و سال ششم، شماره: ۲۰۱-۲۰۳)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۳۸ (سال ششم، شماره: ۲۰۴، ۲۰۶-۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۱-۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۷-۲۳۲، ۲۳۴-۲۳۷، ۲۴۰-۲۴۴، ۲۴۶، ۲۴۸)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۳۹ (سال هفتم، شماره: ۲۴۹-۲۵۱، ۲۵۳-۲۷۴، ۲۷۶-۲۸۳، ۲۸۵-۲۹۲ و سال هشتم، شماره: ۲۹۳-۲۹۴)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۴۰ (سال هشتم، شماره: ۲۹۵-۳۲۴)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۴۱ (سال نهم، شماره: [۳۲۵] -۳۳۹، ۳۶۰ و سال نهم، دوره جدید، شماره: ۱-۱۹، شماره پیاپی: ۳۴۰-۳۵۹)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۴۲ (سال دهم، شماره: ۳۶۳-۳۷۰ و دوره جدید، شماره: ۱-۷، شماره پیاپی: ۳۷۱-۳۷۷؛ شماره: ۹-۱۰، شماره پیاپی: ۳۷۹-۳۸۰؛ شماره: ۱۷-۲۱، ۲۶-۳۱، ۴۴، شماره پیاپی: ۳۸۷-۳۹۱)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۴۳ (دوره جدید، شماره: ۳۸-۳۹، شماره پیاپی: ۴۰۸-۴۰۹ و سال یازدهم، دوره جدید، شماره: ۴۱، شماره پیاپی: ۴۱۱؛ شماره: ۴۳-۵۰، شماره پیاپی: ۴۱۳-۴۲۰؛ شماره: ۵۴-۶۱، شماره پیاپی: ۴۲۴-۴۳۱؛ شماره: ۶۳، شماره پیاپی: ۴۳۳؛ شماره: ۶۵، شماره پیاپی: ۴۳۵ و سال دوازدهم، دوره جدید، شماره: ۶۶-۶۸، شماره پیاپی: ۴۳۶-۴۳۸؛ شماره: ۷۰-۷۹، شماره پیاپی: ۴۴۰-۴۴۹؛ شماره: ۸۱-۸۳، شماره پیاپی: ۴۵۱-۴۵۳؛ شماره: ۸۷، شماره پیاپی: ۴۵۷)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۴۴ (سال دوازدهم، دوره جدید، شماره: ۸۸-۹۳، شماره پیاپی: ۴۵۸-۴۶۳؛ شماره: ۹۵، شماره پیاپی: ۴۶۵؛ شمراه: ۹۷-۱۰۳، شماره پیاپی: ۴۶۷-۴۷۳؛ شماره: ۱۰۶-۱۰۹، شماره پیاپی: ۴۷۶-۴۷۹؛ شماره: ۱۱۱-۱۱۳، شماره پیاپی: ۴۸۱-۴۸۳؛ شماره: ۱۱۴-۱۲۰، ۱۲۴، شماره پیاپی: ۴۹۲-۴۹۴؛ شماره: ۱۲۶-۱۳۳، شماره پیاپی: ۴۹۶-۵۰۳ و سال سیزدهم، دوره جدید، شماره: ۱۳۴-۱۳۸، شماره پیاپی: ۵۰۴-۵۰۸
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۴۵ (سال سیزدهم، شماره: ۱۳۹-۱۴۰، شماره پیاپی: ۵۰۹-۵۱۰؛ شماره: ۱۴۱-۱۴۸، شماره پیاپی: ۵۱۱-۵۱۸؛ شماره: ۱۵۰، شماره پیاپی: ۵۲۰؛ شماره: ۱۵۲-۱۶۷، شماره پیاپی: ۵۲۲-۵۳۷؛ شماره: ۱۶۹-۱۷۹، شماره پیاپی: ۵۳۹-۵۴۹؛ شماره: ۱۸۲، شماره پیاپی: ۵۵۲؛ شماره: ۱۸۴-۱۸۵، شماره پیاپی: ۵۵۴-۵۵۵ و سال چهاردهم، شماره: ۱۸۶-۱۸۸، شماره پیاپی: ۵۵۶-۵۵۸)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: [۱۳۴۶] (سال چهاردهم، دوره جدید، شماره: ۱۸۹-۲۰۰، شماره پیاپی: ۵۵۹-۵۷۰)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۵۲ (دوره جدید، شماره: ۲۷-۳۵، شماره پیاپی: ۸۴۲-۸۵۰)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۵۳ (دوره جدید، شماره: ۳۶-۵۴، شماره پیاپی: ۸۵۱-۸۶۹ و سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره: ۵۷-۶۳، شماره پیاپی: ۸۷۲- [۸۷۸]؛ شماره: ۶۵-۶۷، شماره پیاپی: ۸۸۰-۸۸۲؛ شماره: ۶۹-۷۰، شماره پیاپی: ۸۸۴-۸۸۵؛ شماره: ۷۴-۸۰، شماره پیاپی: [۸۸۹]-۸۹۵)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۵۴ (شماره: [۸۱] -۸۲، شماره پیاپی: [۸۹۶-۸۹۷] و سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره: ۸۳-۸۴، شماره پیاپی: ۸۹۸-۸۹۹؛ شماره: ۸۶-۹۷، شماره پیاپی: ۹۰۱-۹۱۲؛ شماره: ۱۰۱-۱۲۷، شماره پیاپی: ۹۱۶-۹۴۲؛ یک شماره بدون شماره‌گذاری)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۵۵ (سال بیست و سوم، دوره جدید، شماره: ۱۳۰-۱۳۴، شماره پیاپی: ۹۳۶-۹۴۰؛ شماره: ۱۳۶-۱۴۸، شماره پیاپی: ۹۴۲-۹۵۴؛ شماره: ۱۵۰-۱۶۲، شماره پیاپی: ۹۵۶-۹۶۸)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۵۶ (سال بیست و سوم، دوره جدید، شماره: ۱۷۸-۱۸۲، شماره پیاپی: ۹۸۴- [۹۸۸] و سال بیست و چهارم، دوره جدید، شماره: ۱۸۳-۲۲۴، شماره پیاپی: ۹۸۹-۱۰۳۰)
موجودی متنی - اصل مدرك : سال: ۱۳۵۷ (سال بیست و پنجم، دوره جدید، شماره: [۲۲۵] -۲۴۷، شماره پیاپی: [۱۰۳۱] -۱۰۵۳؛ شماره: ۲۵۰-۲۶۱، شماره پیاپی: ۱۰۵۴-۱۰۶۵)
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)